زمان برای مبارزه فرا رسیده است! بدون شک بازی Worms را به یاد دارید! بازی که در آن کرم ها در رو به روی هم قرار می گرفتند و شما در نقش یکی از گروها باید گروه رو به رو را با سلاح های مختلف هدف قرار می دادید. بازی Wormags نیز در همین سبک است.
در بازی Wormags روبات ها با یکدیگر زندگی می کردند تا اینکه دو گروه سبز و قرمز با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و از یکدیگر جدا شدند و حال کار آنها به جنگ و درگیری کشیده است, شما در نقش یکی از گروها ها باید با شلیک به دشمن خود و با استفاده از سلاح های انتخابی گروه دیگر را نابود کنید.
دانلود Wormags - بازی اندروید نبرد ربات قرمز و سبز در سبک دفاعی