بازی اندروید Five Hours At The Asylum در سبک ترسناک و فکری برای اندروید! که در آن شما به خانه ای ترسناک و به صورت ناخواسته پناه برده اید! در این خانه مرد دیوانه ای زندگی می کند که زندگی شما را به خطر می اندازد و قصد جان شما را دارد, فعلا شما جای امنی هستید و آنجا اتاق کنترل امنیتی است! شما باید با استفاده از دوربین های امنیتی اشیاء مخفی و معما ها را حل نمایید و برای اینکه از این جهنم فرار کنید باید بسیار دقت کنید و سریع باشید زیرا تنها 5 ساعت زمان دارید.
دانلود Five Hours At The Asylum - بازی اندروید پنج ساعت در پناهگاه