بازی فضایی Star Captain کاپیتان ستاره اندروید - بازی زیبای سرگرم کننده که برای شما در نظر داریم دارای فامی فضایی که شما را در 70 مرحله به گشت گذار در کهکشان های زیبا میبرد و با کمک کاپیتان استار به نجات ستارگان بروید.


دانلود بازی فضایی Star Captain کاپیتان ستاره اندروید