بازی ترسناک Zombonic روح اندروید - بازی زیبایی در ژانر گیم هایی ترسناک است و شما در این بازی شخصیت یک روح گیر را کنترول میکنید و به دنبال شکار روح های سرگردان به دنیاهای وهم آور و ترستاکی پا میگذارید پس سلاح مناسب را انتخاب کنید و آماده روبه رو شدن با روح های وحشی باشید. 


دانلود بازی ترسناک Zombonic روح اندروید