بازی Lair Defense : Dungeon دفاع از آشیانه سری سیاه چال اندروید - در روزگار قدیم مردم و اژدها بدون هیچ مشکلی در کنار هم زندگی میکردن تا اینکه یک پادشاه برای عمر بیشتر تصمیم گرفت تا یک اژأه را شکار و قلب آن را بخورد از آن زمان تابحال دشمنی و جنگ بین انسانها و اژدها شروع شده است و شما باید برای محافظت از پناهگاه خود دست به دفاعی همه جانبه بزنید واز قلمرو خود نگهداری کنید.

دانلود بازی Lair Defense : Dungeon دفاع از آشیانه سری سیاه چال اندروید