بازی مسابقات قهرمانی کارتینگ Championship Karting 2012 اندروید - بازی ارائه شده یک تصویر کامل از مسابقات کارتینگ ارائه کرده به طوری که شما بازدید کنندگان به راحتی میتوانید توان رانندگی خود را در بازی آزمایش کنید این بازی در دو حالت مسابقات قهرمانی و سریع در پیست قابل اجرا است که شما در حالت قهرمانی کسب مدال کرده و در حالت سریع در پیست میتوانید انواع وسایل نقلیه کارتین را آزاد کرده و آنها را امتحان کنید.

http://dl.yekmobile.com/yekmobile/333/z/pic/a2/Championship%20Karting%202012%20v1%20(1).jpg