بازی فکری انجمن علم کیمیاگری Alchemy Classic HD اندروید - دربازی ارائه شده شما هدایت یک کیمیاگر را بر عهده دارید که برای کشف فرمول های جدید دست به همه کاری میزند و جیز های عجیبی را سرهم و در هم مخلوط میکند تا عنصر های جدیدی را کشف کند.

دانلود بازی فکری انجمن علم کیمیاگری Alchemy Classic HD اندروید