بازی معمایی اندروید شکل Shaped - این بازی در اولین نمایش خود در نمایشگاه لودوم رتبه پنجم را ازآن خود کرد واکنون برای اندروید در 22 مرحله پازلی معمایی ارائه شده است شما در این بازی باید معمای چالش بر انگیز موجود در هر شکل را حل کنید که کار بسیار دشواری است.

دانلود بازی معمایی اندروید شکل Shaped