گیم سرگرم کننده جدا سازی قطعات تفنگ قسمت چهارم Gun Disassembly اندروید - این بازی در کل شیوه ای سه بعدی برای به نمایش گذاشتن تفنگ های قدیمی وجدید میباشد تا شما را با سلاح های موجود و توانایی ها و قطعات آن ها آشنا کند و در حقیقت یک نمایشگاه ابتدایی از سلاح های موجود است.

دانلود گیم سرگرم کننده جدا سازی قطعات تفنگ قسمت چهارم Gun Disassembly 4 اندروید