بازی مسابقه ای حمله حشرات به ساحل Beach Buggy Blitz اندروید - بازی ارائه شده یک گیم زیبا وپر زرق برق برای اندروید است که شما را به مسابقات ساحلی ماشین سواری دعوت میکند و شما علاوه بر رقابت باید هواستان را به تله های کار گذاشته در جاده نیز جمع کنید تا باعث از دور جرج شدن شما در رقابت نشوند.

دانلود بازی مسابقه ای حمله حشرات به ساحل Beach Buggy Blitz اندروید