بازی هواپیمایی دفاع خرس عروسکی Teddy Bear Defender اندروید - بازی پرواز یک خرس عروسکی برای دفاع از منطقه فانتزی خود در برابر بیگانگان ومهاجمان سوار بر هواپیمایی کرده بازی ارائه شده یک اثر سه بعدی واقعی است که شما در این بازی با گرافیک خوب شبیه ساز یک پروازرا تجربه خواهید کرد
ویژگی ها :
- بسیاری از دشمن مختلف 
- بسیار ساده، فقط لمسی و تیراندازی 
- چهار هواپیما های مختلف را انتخاب کنید 
- موسیقی پس زمینه تم کارتون 
- پرواز و دشمنان زمینی 
- خیره کننده جلوه های ویژه 
- تقسیم درجه رتبه بندی مشکل

بازی هواپیمایی دفاع خرس عروسکی Teddy Bear Defender اندروید