دانلود بازی اندروید تهاجم به مزرعه Farm Invasion - موجودات فضایی به مزرعه شما حمله کرده اند قصد داران بلال های شما را بدزدن شما برای دفاع از مزرعه خودتان از تمام تلاش خود استفاده کنید و با ابزارهای کشاورزی به جنگ با این موجودات بروید.

دانلود بازی اندروید تهاجم به مزرعه Farm Invasion

ویژگی های بازی:
- کشاورزان عجیب و دوست داشتنی از راه دور بیگانگان از عمل بسیار شگفت انگیز در حال اجرا
- کوبش ماشین و سرهم بند با ماشین آلات کشاورزی، وحشی شکار
- سلاح های متعدد و بینی حمله UFO آبی
- کوچک بیگانگان، بیگانگان حریص و بیگانه انفجاری در پشت خوشه شما
- تنظیم جهان ارتقا داغترین و کشنده ترین حمل و نقل
- بیگانگان و کشاورزان در این زمینه است بیشتر سرگرم کننده را به بازی با اسباب بازی
- مشکلات بی پایان بیگانگان شکار مرسوم، مد روز
- بسیاری از سخت ترین رکورد ربات ها و چالش ها